Collectie Gelderland

Martinetsingel

Zutphen: Martinetsingel met moddergracht en tuin voor de stadsmuur. Links het dak van 't Bolwerk en rechts de Drogenapstoren met kleine torentjes.