Collectie Gelderland

Raam Broederenkerk

Zwart-wit foto uit 1982-1983 van het raam van de Broederenkerk te Zutphen, met beschermde voorziening voor het glas in lood.