Collectie Gelderland

GELDRIA DVC. GELDER.LANDT

Reproductie getiteld: 'GELDRIA DVC. GELDER.LANDT' bestaande uit vier bladen (9 t/m 12) voorstellend een wandkaart uit 1941 van Gelderland met delen van Utrecht, Overijssel, Kleef en Brabant van Jacob van Deventer, Provinciekaarten, 's Gravenhage Martinus Nijhoff. Het noorden bovenaan. De windrichtingen bevinden zich in een fraai versierde rand rondom de kaart. Linksboven het wapen van Keizer Karel V, rechtsboven het wapen van Gelre. Linksonder de titel in versierde cartouche. Daaronder in Latijn en Nederlands toelichting en legenda en daar weer onder in dezelfde cartouche tekst met datum en jaartal 1556. Rechtsonder van de titelcartouche de schaalverdeling. Het origineel van deze reproductie is gedrukt in 1556 en bevindt zich (op linnen of jute geplakt) in de Herzog August Biblliotheek te Wolfenbüttel Dtsl. PL. 9 omvat noord-west Gelderland en een groot deel van Utrecht. PL.10 omvat de Graafschap Zutphen, de Liemers, een deel van Overijssel en Kleef en rechtsboven het wapen van Gelre. PL.11 omvat het zuiden van Gelderland met het westelijk deel van het overkwartier en (het grote) titelcartouche. PL.12 omvat het Overkwartier, een deel van Kleef en Gulik en rechtsonder het wapen van Philippo Lalaing, Graaf van Hoogstraten, waaronder de opdracht van Jacob van Deventer.