Collectie Gelderland

Geen titel

Dit is de een van de 11 tekeningen van Jo Spier na 1967 in een verzamelmapje "over zout". Uitgegeven door de n.v. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie - Boortorenweg 27 - Hengelo afd. Public Relations. Een rivier met zij takken waar wordt aangegeven met welke bedrijven de KNZ in 1961, 1962 en 1967 fusies heeft afgesloten o.a. Ketjen, Sikkens en Zwanenberg Organon.