Collectie Gelderland

Speelwerk Wijnhuistoren

Op deze foto van Zutphen zien we: Groenmarkt, speelwerk Wijnhuistoren dat in gebruik is geweest van 1925-1945. Vervaardigd door de fa. Eijsbouts te Asten.