Collectie Gelderland

Gerlach van der Capellen (1543-1625)

Litho van een portret voorstellend Gerlach van der Capellen (1543-1625). Lid ridderschap Zutphen 1575, raadsheer Hof Gelderland 1580, lid Staten Generaal 1586, kanselier Gelderland 1616. Lith. v. Desguwrrois & C°. Uit: de Geldersche Volks-Almanak, 1852.