Collectie Gelderland

foto gemaakt door BWK Weekblad no. 22 - 1936

Op deze foto van Zutphen zien we: Groenmarkt gezien vanuit de Marspoortstraat. Op voorgrond rechts ingang Waterstraat.