Collectie Gelderland

Dijkdoorbraak bij Cortenoever

Foto van de dijkdoorbraak bij de varkenshofstede Cortenoever te Zutphen in 1926.