Collectie Gelderland

Belegering van Zutphen

Ongekleurde kopergravure van de belegering van Zutphen in 1586 door de graaf van Leicester. Midden op prent is de IJssel afgebeeld en aan de westzijde van de IJssel verschansingen van het Spaanse en Engelse leger aan de westkant van de IJssel. Duits onderschrift in versregels in vier kolommen. Geen tekst op keerzijde. Uit: Hogenberg's belegeringsprenten.