Collectie Gelderland

Toverlantaarnplaat

Een toverlantaarnplaatje met een van een landschap met ondermeer een trein op een brug, bootjes en een kasteel.