Collectie Gelderland

medaille

Nacht und Nebelkruis. Deze zeer zeldzame onderscheiding waarvan 109 exemplaren zijn uitgereikt, was bestemd voor mensen die in het concentratiekamp Natzweiler hebben gezeten. Er bestaat een lijst van ontvangers.