Collectie Gelderland

Schijnbedrieger ‘Korte beschrijving der Stad Zutphen'

Foto van een schijnbedrieger met korte beschrijving der stad Zutphen bevattend tekeningen door Hendrik Spies. Van links naar rechts. Bovenaan: Lijst van de bevolkingaantallen, 8479 inwoners der stad Zutphen in mei 1826. Gevelsteen van manskop met knevel en tulband uit 1543 van Laarstraat 64. Afbeelding van Maria en kind ‘aan eene bank in de Groote Kerk’ [Sint Walburgiskerk]. Gevelsteen 'Boven de Nieuwstadsbinnenpoort, voorheen de ingang van het klooster ten IJzendoorn’ [Isendoorn], AN 1656(?). De gewezene kerk van het klooster ten IJzendoorn. Vier uitgehouwen oude koppen van de gevel Sprongstraat (Beukerstraat 44?). De Reinmakerstoren bij de Reinmakershoek, evenweidiglopend aan de Geweldigershoek. Twee afbeeldlingen: Steen in de gevel aan een huis aan de markt. Gedenksteen van het Vier Gekroonde Gilde in de Broederen Kerk. De Blanke toren bij de Nieuwstadspoort. Fundatiesteen in de Baggeroord anno 1605. Beeltenis van Bernhart v.d. Werk de bouwmeester van de Roomsche Kerk (Sint Janskerk). Oud kerkglas in de Groote Kerk. Midden: Aan de wal bij de Vischpoort [Martinetskoepel]. Ingang van het oude orgel bij de Groote Kerk [Maria portaal]. Een korte beschrijving der stad Zutphen: Geschiedenis, Gebouwen, Gestichten en oudheden. Gewezene kerk van het Heer Hendriks Klooster, 1660 [Heer Hendriks Huis]. De Marschpoort van Binnen. Onderaan: Stads- en windmolen. Marschpoort van binnen, binnenboog (Stadszijde). Ingang van het vreemde weeshuis [Diakenweeshuis aan de Spiegelstraat]. Kopere[n] doopvont in de Groote Kerk. Oude ingang van het Stadhuis in de Lange Hofstraat. Twee afbeeldingen: Stadsplattegrond. Oude ijzeren kroon in de Groote Kerk. Korte tekst. Graftombe van het aderlijk geslacht der Heeckerens. Schuttoren. Steen aan een huis bij de markt 1548 [Gevelsteen van de Korte Hofstraat 2 te Zutphen. Aan weerszijden van de boom het jaartal 1548. Onderschrift: "dit hus is walbekat de Soereboe is dit gent"] De oude Diezerpoort [Dieserpoort].