Collectie Gelderland

G. Washington

Getekend portretje in cirkel met tekst voorstellend George Washington (1732-1799), de eerste President van Amerika van 1789-1797. Onderschrift: G. Washington Generaal der N. Amerikanen, Hooft en Prins der Patriötten. De opgaande Vrijheidszon Bragt de grote Washington. Vivat, floreat. Randschrft:: * Getrouw aan Vaderland en Godt: Is 't kenmerk van een Patriot. Keerzijde: Di grote Washington Zo vrij van eigenbaat Blinkt als De Middagszon Aan 't firmament van Staat Der Noordsch Amerikaan Hij heeft zijn landgenoten Die 't Engelsch juk verdroten Van 't Engelsch juk ontdaan R.O (B?) .Z. z. Behorende bij een serie afbeeldingen van familieleden en tijdgenoten van Mr. B. Wildrik (1754-1831).