Collectie Gelderland

foto

Zutphen: Overwelving met rechts Rijwielhandel van Siersma en links IJzerhandel van Dullaert. In het midden de nieuwbouw van Harbach en Eringa. Op de achtergrond de winkels op de Nieuwstad en de toren van de Nieuwstadskerk St. Jan.