Collectie Gelderland

foto

Op deze foto van Zutphen zien we: 1990 Hagepoortplein, gemet in het midden het gebouw van het Leger des Heils met links daarvan de officierswoning.