Collectie Gelderland

Spittaalpoort

Foto van penseeltekening door Hendrik Spies voorstellend de Spittaalpoort te Zutphen.