Collectie Gelderland

Dotekom.

Gravure voorstellend een stadskaartje in vogelvluchtperspectief van Doetinchem. Uit: A. Slichtenhorst: Geldersche Geschiedenissen, 1653.