Collectie Gelderland

boekillustratie gemaakt door Jo Spier

Dit is een boekillustratie van Jo Spier in het boek t.g.v. het honderd-jarig bestaan van het Hart Concern. Deze illustratie staat in het gedeelte: All over the world - United States - Australia. Twee illustraties op deze bladzijde t.w.: een schapenscheerder aan het werk bij zijn schaapskooi en de geschoren wol in grote uitpuilende balen in een immense grote fabriekshal. Diverse mensen lopen tussen deze balen notities te maken. Tekst: Public showroom Melbourne. Signatuur.