Collectie Gelderland

boekillustratie gemaakt door Jo Spier

Een boekillustratie in het boekje Calvé-Delft's zomerboekje op blz.106 voorstellende 3 rode en 1 zwarte logo's. Hierop de tekst resp. NOF - SOF - GROF - FOP . Eronder de woorden: zoudt u het prettig vinden als iemand uw handteekening namaakte? Geen signatuur.