Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 3 van 11. Groep II, afd. 3 Zutphens burgerij en gilden; afd. 4 Geldersche edelen Van links naar rechts: Banierdrager van Zutphen Zutphense burgers te voet Diverse Zutphense burgeressen waaronder Elisabeth Iseren, Maria van den Walle en Mechteld Kreijnck Zutphense jongentjes Zwaarddeken van het Smedengilde Zwaarddeken van het Makelaarsgilde Zwaarddeken van het Vleeschhouwersgilde Zwaarddeken van het Wolweversgilde Zwaarddeken van het Broodbakkersgilde Zwaarddeken van het Schoenmakersgilde Zwaarddeken van het Schippersgilde Zwaarddeken van het Timmerliedengilde Vier hoofdlieden der gilden te voet Wapenheraut van Gelre te paard Twee Banierdragers dragende de twee kwartieren van het Gelderse wapen Heer Alphert Schimmelpenninck, Opperrentmeester, te paard Schildknaap van Jan van Arkel Jan van Arkel, Heer van Arkel, te paard Heer Adriaan van Balveren, te paard Heer Gerlach van der Capellen, te paard Derk van Keppel, Heer van Verwolde en Wesenberg, te voet Derick van Dorth, Heer van Dorth, te voet