Collectie Gelderland

Martinetsingel

Foto van de Martinetsingel met links de Droganapstoren met rechts daarvan de huizen.