Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 4 van 11. Groep II, afd. 4 Geldersche edelen Van links naar rechts: Banierdrager Van Kleef Johan, Hertog van Kleef en Graaf van de Marck, te paard Page van Hertog Johan Heer Gerrit van Rijswijk en Grunsfoirt, te paard Etc. Geldersche hellebaardiers Heer Dietrich von der Borch, Heer van Holthuyzen en Langentrier, te paard Banierdrager van Isemburg Jacob van der Duijn, Heer van Sprang, te paard Dither von Isemburg, Duitsch edelman, te paard Banierdrager Van Egmond Heer Willem van Egmond, Heer van IJsselstein, Leerdam, Schoonderwoerd en Haastrecht, Bannerheer van Baer en Lathum, Stadhouder van Gelre en Zutphen, Ridder in de orde van het Gulden Vlies, te paard Reijnt van Keppel, Heer tot Westerholt, te voet Heer Willem van Zandtwijck, Ridder der Duitsche order van de Commanderije van Dieren Banierdrager van Poll Banierdrager van Geloes Wouter van de Poll, Heer van den Polle Jan van Geloes, Heer van Ophoven en Slijden