Collectie Gelderland

Toonneel eener Vreemdste [ ...]

Gravure met opschrift: 'Toonneel eener Vreemdste, Onnatuurlijke en Wreede gebeurtenis in Nederland. Voorgevallen op 't Adelijk Huis Nettelhorst in 't Graafschap Zutphen, 1784'. Aftuiging van ds. Langerak op de havezate Nettelhorst, 20 juni 1784. Ds. Nicolaas Langerak, predikant te Laren (G.), was samen met zijn collega J.H. Abbinck, predikant te Lochem, uitgenodigd bij het doopmaal van de op 14 juni geboren zoon van Henrietta van Wassenaer en baron Evert van Heeckeren tot Nettelhorst, lid van de Zutphense ridderschap en een vooraanstaande regent in het kwartier. De patriot Langerak weigerde een dronk uit te brengen op de gezondheid van de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, door de patriotten als kwade genius achter stadhouder Willem V gebrandmerkt wegens de kort tevoren gepubliceerde Acte van Consulentschap. Daarop werd Langerak door de baron en twee disgenoten zwaar mishandeld. Het gebeuren bracht in het hele land veel ophef. Onder de prent: achttien regelig vers in drie kolommen.