Collectie Gelderland

Groep postbeambten te Zutphen

Prentbriefkaart met een groep postbeambten van de Bond de Post, afdeling Zutphen. Foto H. Trijssenaar, Zaadmarkt 89, Zutphen.