Collectie Gelderland

Mariaportaal Sint Walburgiskerk

Foto van tekening voorstellend het Mariaportaal van de Sint Walburgiskerk te Zutphen. Detail van het gebouw; het noordportaal vóór de restauratie.