Collectie Gelderland

Geveldsteen Ruitershofje

Tekening in Oost-Indische inkt voorstellend de gevelsteen van het Ruitershofje te Zutphen, Gesticht door Anthonie G. Broederschap Deze gevelsteen is verplaatst naar het hofje op de Berkelsingel.