Collectie Gelderland

foto ca. 1962-03-01-1962-03-31

Op deze foto van Zutphen zien we de Heemstrastraat maart 1962. Kardinaal Alferink plant een boom voor de Emmanuelkerk. Op de achtergrond de gemeentereiniging. Vlnr. Kardinaal Alferink, Pastoor Jongerius, Deken Scholten Op Reimer en Kapelaan Assink