Collectie Gelderland

De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien. 1744

Ingekleurde kopergravure voorstellend De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien. Weergegeven zoals de situatie in 1744 was. Gegraveerd door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer. Uit: Het Verheerlykt Nederland, 47.