Collectie Gelderland

Broederenkerkhof

Zwart-wit foto uit 1961 van het Broederenkerkhof met de Broederenkerk te Zutphen. Gefotografeerd in oostelijke richting (richting Turfstraat).