Collectie Gelderland

foto gemaakt door Nieuwkamp

Op deze foto van Zutphen zien we: Gebouw aan het Hagepoortplein wordt in 1909 verbouwd tot gebouw voor het Leger des Heils