Collectie Gelderland

't Huis de Voorst by Zutphen. 1743

Kopergravure naar tekening voorstellend 't Huis de Voorst by Zutphen, weergegeven zoals de situatie in 1743 was. Gegraveerd door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer. Samen op één blad met P 00236 't Huis het Velde by Voorst. Komt voor in: Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche gezigten.