Collectie Gelderland

't Huis het Wilt by Gendringen.

Kopergravure naar tekening van 't Huis het Wilt bij Gendringen, weergegeven zoals de situatie in 1743 was. Gegraveerd door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer. Samen op één blad met P 00215 't Dorp Etten by Gendringen. 1743. Komt voor in: Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche gezigten.