Collectie Gelderland

Schoorsteenstuk Zutphense Kamer in het Stadhuis van Nijmegen

Foto van het schoorsteenstuk door P. Palamedesz (1622) uit de Zutphense Kamer in het Stadhuis van Nijmegen. Allegorische voorstelling van de samenvoeging van de Graafschap Zutphen en het Hertogdom Gelre (het kan in die tijd nog het Graafschap Gelre zijn geweest). Rechtsboven zien we het wapen van de Graafschap Zutphen (dat is dan een leeuw in keel op zilver) met de gravenkroon. Links van het midden zien we nog twee wapens namelijk dat van de stad Zutphen (rechts) en het wapen van Gelre (links).