Collectie Gelderland

Duit 176.? OVERIJSSEL

Vz: Gekroond provinciewapen. Kz: mmt adelaar tusse4n rozetten / OVER / YSSEL / 176.?