Collectie Gelderland

duit 176. OVERIJSSEL

Vz: overijssel 176. muntmeesterteken arend Kz: gekroond wapenschild overijssel randschrift onleesbaar