Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw […]’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 1 van 11. Groep I, Edelen, tegenwoordig bij de bevestiging van Zutphens rechten en handvesten door Reijnald, "Zoon van den Graaf van Gelre" te Zutphen, op 1 april 1324. Van links naar rechts: Heraut van Gelre Banierdrager van Gelre, te paard Korporaal Peter van de Lecke Borro van Doornick, te voet op de voorgrond Reijnald van Gelre, te paard Voetvolk Banierdrager van Wisch Banierdrager van Keppel Steven, Heer van Wisch, te paard Wolter, Heer van Keppel, te paard Banierdrager van Voorst Banierdrager van Borculo Roderick, Heer van Voorst, te paard Henrick, Heer van Borculo, te paard Banierdrager van Buren Banierdrager van Boecop Otto , Heer van Buren, te paard Arnt, Heer toe Boecop, te paard