Collectie Gelderland

LIEU DE PLAISANCE DE SON EXELLENCE LE COMTE D'ALBERMARLE A VOORST.

Kopergravure met de titel op lint versierd met engeltjes boven de afbeelding en wapen in het midden: 'LIEU DE PLAISANCE DE SON EXELLENCE LE COMTE D'ALBERMARLE A VOORST.'. Onderaan de titel in het Nederlands: 'ZYNE EXCELLENTIE DE GRAVE VAN ALBERMARLE SCHOONE LUST PLAATS, GENAAMT HET HUYS TE VOORST'. Daaronder de legenda van plaatsen ten oosten van het huis; A tm Q. Afgebeeld 'De lusthof De Voorst' in vogelvluchtperspectief, met uitzicht over de tuinen van de stad af gezien, eind 17e eeuw (?). De uitgestrekte tuinen zijn aangelegd in Franse stijl met waterwerken (met de aanleg was een bedrag van 42.000 goudguldens gemoeid). Niet gesigneerd, zonder jaartal. Het buiten De Voorst bij Zutphen werd door Willem III gerealiseerd voor Arnold Joost van Keppel. Dit prestigieuze huis werd in de jaren 1695-1700 gebouwd door Daniel Marot en Jacob Roman.