Collectie Gelderland

Plan de Zutphen

Manuscriptkaart van de vestingwerken van Zutphen met linksboven de titel: 'Plan de Zutphen' en daaronder de legenda in het Frans. De schaalverdeling staat onder de tekst. Het ontwerp voor dit fort werd circa 1785 gemaakt. Op deze kaart zijn de vestingwerken zeer volledig en duidelijk getekend. Binnen de stadsmuren zijn alleen de belangrijke gebouwen aangegeven. Links bij de kaartrand is het Fort de Poll (Fort Paul) afgebeeld. Fort de Pol was onderdeel van de IJssellinie en maakte deel uit van de Zutphense vesting. Het fort werd rond 1800 gebouwd. Het had tot doel de monding van De Berkel, de Polbeek en de Eefdese Beek, die daar gezamenlijk uitmondden in de IJssel, te verdedigen. Het moerassige gebied direct ten noorden van Zutphen wordt aangegeven door een stukje grasland met twee molens dat 'Prairies de Mars' wordt genoemd (naar het moerassige karakter verwijst ook de naam Marspoort). In de noord- oostzijde zijn op drie plaatsen z.g.n. Batteries ingetekend (plaatsen waar kanonnen afgeschoten werden). De kaart is getekend met Oost-Indische inkt en gedeeltelijk ingekleurd met grenscoloriet.