Collectie Gelderland

Het huis te Baak [...]

Krijttekening van de ingangspoort (de binnenzijde) van Huis Baak. Onder de tekening : 'Het huis te Baak, bewoond door de Zusters van de H. Vincentius a Paulo, Aug. Ao1957'.