Collectie Gelderland

De Geldersche Tooren: of 't Huis te Spankeren 1743. 't Dorp Spankeren 1743

Twee kopergravures naar twee tekeningen op één blad, op de bovenste afbeelding staat de Geldersche Tooren of 't Huis te Spankeren, de onderste afbeelding verbeeldt het dorp Spankeren. Weergegeven zoals de situatie in 1743 was. Gegraveerd door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer. Uit: Het Verheerlykt Nederland, 217 en 218.