Collectie Gelderland

Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, uit zijne gevangenis op het slot Loevestein [...]

Centsprent Nº. 11. met opschrift: 'Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, uit zijne gevangenis op het Slot Loevestein, liggende tegen over de stad Gorinchem of Gorkum, in Zuid-Holland, voorgevallen in het jaar 1621'. Vier maal twee ingekleurde (bruin, oranje) houtsneden met afbeeldingen van slot Loevestein, dienstmaagd Elsje die de kist door soldaten het slot laat uitdragen en de kist aan een schipper meegeeft. Ze zwaait naar de achterblijvende Mevrouw de Groot, en in Gorkum begeleidt ze de kist naar het huis van vriend Daatselaar, waarna Hugo de Groot uit de kist komt. Als metselaar verkleed gaat hij naar Waalwijk. De slotvoogd dreigt Mevrouw de Groot, maar 'de vogel is ontvlogen'. Bevat vierregelige rijmende onderschriften. Rechtsonder in afbeelding: SCHUYLING. Adres: Bij Mindermann en Comp., op den Singel bij de Bergstraat, te Amsterdam.