Collectie Gelderland

Dijkdoorbraak bij Cortenoever

Een foto van de dijkdoorbraak bij de varkenshofstede Cortenoever te Zutphen in 1926.