Collectie Gelderland

Buitensociëteit

Een prent van de Buitensociëteit te Zutphen. Uit: Gids voor de feesten bij gelegenheid der 9e jaarlijkse Algemeene Vergadering van de Nederlandse Bond van Oud-Officieren, te houden op 8, 9 en 10 augustus 1896 te Zutphen. Uitgeverij Otto Rühr, Zutphen.