Collectie Gelderland

Boompjeswal

Een zwart-wit foto uit circa 1970-1979 van het opnieuw bestraten en aanleggen van een pad bij de Boompjeswal, naar het parkeerterrein aan de Polsbroek te Zutphen. In het midden hoek Beukerstraat, Boompjeswal en Paardewal. De foto is genomen in noordelijke richting.