Collectie Gelderland

Gedenkpenning 2e eeuwfeest hervorming 1717

Vz: Lutheraltaar, waarop bijbel, brandende kaars en zwaan met olijftak staand op tiara, pauselijke bul. *HET TWEEDE IUBELFEEST TER GEDACHTENISS VAN DE REFORMATIE DOOR D.M.LUTHERUS BEGONNEN Afsnede: Anno 1717 Kz: De waarheid door hemelslicht bestraald ontheft de mensheid van het juk van het bijgeloof, kerk op rots. *OP DESEN ROTS=STEEN WIL IK BOUWEN MIJNE GEMEENTE EN DE POORTEN DER HELLE ZULLEN SE NIET OVERWELLIGE Afsnede: DEN 11 OCTOBER 16-57.MAGD.PRUS.CL.IV.MO.S.P.DUX.