Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 9 van 11. Groep II, afd. VIII, Hoge adel en dienaren van Karel de Stoute Van links naar rechts: Pierre Bladelien, Schatbewaarder Robert de Lombise, Hofschenker Boudewijn van Lannoy, Ridder, Heer van Sars en Molenbaix, Kapitein en Gouverneur der Graafschap, Raad en Kamerling des Hertogs, te paard Standaarddrager van Wolfert van Borssele Twee krijgsknechten Wolfert VI van Borssele, Graaf van Grandpré en Buchan, Heer van Veere, Vlissingen, Westkapel, Domburg, Brouwershaven, Den Agger, Peer enz. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, te paard Lodewijk van Brugge, Prins van Steenhuizen, Graaf van Winchester, Heer van Gruithuizen, Raad en Kamerling des Hertogs, Stadhouder van Holland, Zeeland en West Friesland, Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, te paard Schildknaap van Lodewijk van Brugge Staljongen van Gravin van Grandpré Gravin van Grandpré, geboren Charlotte van Bourbon, echtgenote van Heer Wolfert VI van Borssele en nicht van Maria van Bourgondië, te paard Schildknaap van Engelbrecht II Standaarddrager van Engelbrecht II Engelbrecht II van Nassouw en Vianden, Baron van Breda, Markgraaf van Antwerpen, Heer van Sint-Vist, Cagelune, Sichem, Meerhoute, Voorst, Hollede, Zeelhem. Stadhouder van Brabant, Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, te paard Gerard I, Hertog van Gulick en Berg, Graaf van Ravensberg, te paard Hertogin van Gulick en Berg, geboren Sophia van Saksen, te paard Aanvoerder Bourgondische Boogschutters Heer Hendrik van Hornsr, Heer van Perwijs, Duffel, Whaele, Gheel en Oelem, Bevelhebber der Bourgondische wapenknechten Bourgondische boogschutters