Collectie Gelderland

Historische optocht in Zutphen, 1913

Historische optocht 1913, intocht van Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op donderdag 3 juli 1913 trok de historische optocht bestaande uit zo’n 450 mensen verdeeld in zeven hoofdgroepen door de straten van Zutphen. Over het doel van deze optocht schrijft de organisator Jonkheer H.B. verLoren van Themaat het volgende: ‘In den “gecostumeerden ommegang” op 3 juli heeft de Optochtcommissie een beeld trachten te geven van eenige hoofdpunten uit Zutphens Geschiedenis, in het bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. Van deze optocht heeft Roelof Renssen, oud-tekenleraar van de LTS (Ambachtschool te Zutphen) verschillende aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf exemplaren, dit is nummer 2 van 11. Groep II, afd. I, Stadsbestuur van Zutphen; afd. 2: De bisschoppelijke stoet Van links naar rechts: Adriaan van Nieuwenhoven, Standaarddrager van de stad Zutphen te paard Piekeniers Meijster Henrick van Monster, Secretaris der stad Zutphen Derck ten Well, Burgemeester der stad Zutphen Raden en Leden der Vroedschap: Willem Leerinck, Arnt Iseren, Johan Kreijnck, Henrick Kaelsack, Renze Kreijnck, Andries van Mermuiden en Zelle Keppelman Ruiteraanvoerder te paard Etc. Vele Zutphense ruiters Rechts onder baldakijn: Bisschop David van Bourgondië, (halfbroer van Karel de Stoute) Koorknapen Kanunniken