Collectie Gelderland

Doopsgezinde Kerk Apenstert Zutphen, laatste dienst

Tekening van de voormalige Doopsgezinde Kerk in de Apenstert te Zutphen. Ter gelegenheid van de laatste dienst op 3-7-1939. Het huis geheel links was het kostershuis; en in de boerderij rechts woonde de orgeltrapper. Tot 1811 was dit kerkje van de Roomskatholieken en daarna van de Doopsgezinden. De Apenstert is in WO II platgebombardeerd (14 oktober 1944) en niet herbouwd. Het lag tussen het Broederenkerkplein en de Barlheze.