Collectie Gelderland

Kezenpenning 1788

Vz: Burgemeester Hendrik Hooft van Amsterdam, leider der patriotten. Kz: Keeshondje (zonder vrijheidshoed). eronder: 1788