Collectie Gelderland

foto ca. 1948

Op deze foto van Zutphen zien we: St. Walburgkerk, preekstoel met middenschip en orgel gezien vanuit het Oosten.