Collectie Gelderland

Broederenkerkhof

Zwart-wit foto uit 1962 van de zuidingang van de Broederenkerk te Zutphen gezien vanuit de Broederenkerkstraat (noordelijke richting).